• reklamačný protokol

reklamačný protokol

Reklamační list

Reklamující:
Jméno: .........................................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................
Dodavatel: Martin Sekerka, Hornická 661, 330 21 Líně, IČO: 75530422

Datum prodeje:..................................................
Číslo objednávky: .................................................
Popis závady nebo důvod vrácení zboží:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Obsah balení při předání:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Upozornění:

Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně doplňků, předejdete tak prodloužení doby reklamace.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni vystavení kupní smlouvy (odeslání objednávky přes náš eshop), pro vrácení zboží využijte tento formulář.Datum a podpis reklamujícího