• Vývojové vady

Vývojové vady

Čo je to vývojová vada

Štruktúrna vada môže mať podobu štruktúrnu, funkčnú alebo metabolické abnormality a vzniká ešte pred narodením bábätka. Vady postihujú rôzne sústavy, najčastejšie ide o drobné vady skeletu, rázštepy a srdečné vady. Zatiaľ čo niektoré z nich vôbec nemusia život bábätka ovplyvniť, ba dokonca sa príde na nich často až v dospelosti úplne náhodou alebo sa neodhalia vôbec. Iné značne zvyšujú pravdepodobnosť potratu či sú priamo jeho príčinou.

Ako a kedy vznikajú

Prejav vady je multifaktorálnou záležitosťou, jedná sa teda o súhru genetických faktorov a vonkajších podmienok, ktorým je mamička vystavená.

Vývojové vady vznikajú najčastejšie v prvom trimestri tehotenstva a obecne platí, že čím skôr   k rozvoju abnormality príde, tým má bábätko väčšie následky. Naopak v ďalších trimestroch sú už sústavy pomerne vyvinuté, riziko vzniku sa teda znižuje.

Čo ich spôsobuje

Za rozvojom vývojových vád stoja tzv. teratogény, teda látky, ktoré sú pre embryo či plod toxické a pôsobia nepriaznivo na jeho vývoj.

Medzi najzávažnejšie teratogény patria liečivá, hlavne antibiotiká a hormonálne prípravky. Ďalej sa sem radia drogy, alkohol, cigarety (i pasívne fajčenie škodí), pesticídy, chemické prípravky ako sú rozpúšťadlá, a samozrejme tiež röntgenové žiarenie.

V neposlednej rade je potrebné zmieniť, že embryu či plodu škodia i niektoré kmene baktérií či vírusy ako HIV, a paraziti, predovšetkým Toxoplasma gondii.

Ako sa dá vadám predchádzať

Genetické faktory samozrejme mamička neovplyvní, ale vonkajšie podmienky má do istej miery vo svojich rukách.

V prvej rade sa teda vyhnite holdovaniu alkoholu a fajčeniu. Pri návšteve lekára nezabudnite upozorniť personál, že ste tehotná ( i pokiaľ si nie ste istá, ale nemôžete to vylúčiť), všetky zákroky by sa tomu mali prispôsobiť. Röntgen sa nesmie vôbec použiť a čo sa liekov týka, lekár môže nájsť prijateľnú alternatívu.

Pokiaľ máte pocit, že ste chorá alebo máte podozrenie na toxoplazmózu, chrípku a pod., s návštevou doktora neotáľajte. Pod dohľadom by mali byť i diabetičky, pretože cukrovka tiež zvyšuje riziko rozvoja vád.

Ďalej sa vyhýbajte chemikáliám, alebo aspoň dodržujte zásady bezpečnej manipulácie.