• Surogátne materstvo alebo keď bábätko odnosí niekto iný

Surogátne materstvo alebo keď bábätko odnosí niekto iný

Čo je to surogátne materstvo

Surogátne alebo náhradné materstvo je stav, kedy žena „odnosí“ a porodí bábätko inému páru, ktorý si praje dieťatko. Celý proces teda spočíva v tom, že biologickí rodičia poskytnú vajíčko a spermie a po umelom oplodnení je zárodok vložený do tela tretej ženy. Náhradná matka teda nie je biologickou matkou ani darkyňou vajíčok.

Ako to prebieha

Materstvo začína uzavretím písomnej dohody medzi biologickými rodičmi a náhradnou mamičkou, ktorá pokiaľ je vydatá, potrebuje i súhlas manžela. „Mamičku“ si musí pár nájsť sám, kliniky takéto služby nesprostredkovávajú. Nasleduje oplodnenie a zavedenie embrya do maternice. Medzitým sa otec prizná k otcovstvu, po pôrode sa náhradná mamička dieťaťa vzdá a biologická ho adoptuje.

Pre koho je vhodná

Vzhľadom k tomu, že je celý proces emočne i organizačne náročný, má surogátne materstvo svoje špecifiká a nemôže si ho vyžiadať ktokoľvek. Klinicky ho povolia v prípade, že biologická matka nemôže byť zo zdravotných dôvodov tehotná, kvôli chronickým ochoreniam maternice alebo dokonca jej odobraniu. Ďalším dôvodom, prečo ľudia náhradnú matku môžu vyhľadať, je doložená neschopnosť vajíčka sa v maternici uhniezdiť, prípadne prekonanie rakoviny, ktorá tehotenstvo znemožňuje.

Podmienkou však je, aby biologická matka poskytla vajíčka.

Právna stránka

Surogátne materstvo nie je zákonmi nijako ošetrené, teda zákon ho nepovoľuje, ale ani nezakazuje. Jedná sa tak v podstate o dohodu medzi tromi ľuďmi, ktorá ale nie je právne vymáhateľná.

V prípade, že sa náhradná matka rozhodne, že sa dieťaťa nevzdá, nedá sa s tým nič robiť, pretože právne patrí dieťa tej žene, ktorá ho porodila.

Výdaje spojené s náhradným materstvom

Rodička nesmie prijať žiadny dar či peniaze. Biologický rodičia tak platia iba náklady súvisiace s umelým oplodnením, pôrodom a pod.