• Pôrodný ťahák pre ocinkov

Pôrodný ťahák pre ocinkov

Pôrodný ťahák pre ocinkov

Najlepšou prípravou na pôrod je, pokiaľ môžete sprevádzať svoju partnerku na predpôrodný kurz.
Než sa kurzu zúčastníte – a budete mať možnosť klásť podrobnejšie otázky – alebo pokiaľ sa kurzu nemienite zúčastniť, je dobré si o pôrode dopredu niečo naštudovať. Tu sa dozviete ozajstný základ toho, čo by ste mali o pôrode vedieť.

Ako poznať, že nejde o planý poplach

Ku koncu tehotenstva môžu ženy cítiť kontrakcie, ktoré telo len na pôrod pripravujú (vo forme tzv. poslíčkov), ale o vlastný pôrod sa nejedná. Chcete si byť istý, sledujte okrem toho tieto príznaky:

Praskla plodová voda.

Nemusí to byť vždy „potopa“, niekedy voda uniká malým prúdom. U mnohých žien nastáva pôrod skoro po prasknutí plodovej vody. Pokiaľ tomu tak nie je, väčšinou je pôrod následne vyvolaný, aby sa predišlo infekcii.  Majte však na pamäti, že pôrodné kontrakcie obvykle prasknutiu plodovej vody predchádzajú.

Pretrvávajúce bolesti chrbtice, obzvlášť pokiaľ Vaša partnerka popisuje i bolesti podobné menštruačným.  Pôrodné bolesti však môžu byť lokalizované rôzne.

  • Kontrakcie sa objavujú pravidelne, postupne sú dlhšie, silnejšie a pauzy medzi jednotlivými kontrakciami sa naopak skracujú.
  • Kontrakcie sa nezmiernia pri zmene polohy ani pri teplej sprche.
  • Vaša partnerka môže mať hnačku alebo iné zažívacie ťažkosti, častá je nevoľnosť.
  • Odchod hlienovej zátky nemusí byť nutnou známkou bezprostredne nastávajúceho pôrodu, ale rozhodne je známkou toho, že sa už niečo deje.

Ako merať kontrakcie

Interval medzi jednotlivými kontrakciami merajte od začiatku jednej kontrakcie po začiatok druhej. Presnosť merania postačí v minútach. Dĺžka pôrodnej kontrakcie by mala byť aspoň 30 sekúnd. Vzhľadom k individuálnemu vnímaniu bolesti je vhodné sa riadiť skôr iba dĺžkou a frekvenciou kontrakcií. Pravidelné, aspoň pól minútové kontrakcie po cca 5 minútach bývajú obvykle indikáciou k odjazdu do pôrodnice. Pravidelnosť môže byť i len približná (kontrakcie sa objavujú s pravidelnosťou intervalu napr. 4 až 7 minút). Niekedy je ale nutné odísť do pôrodnice skôr, nebojte sa preto v prípade váhania kedykoľvek sa obrátiť na lekára alebo najbližšiu pôrodnicu a konzultovať situáciu po telefóne.

Neplašte a neponáhľajte

Neodvážajte svoju partnerku do pôrodnice hneď, ako nadobudnete dojmu, že rodí. Obzvlášť to platí, ak je partnerka prvorodička (teda rodí po prvýkrát). A pokiaľ tak činíte iba zo strachu, že Vám porodí doma.  Pokiaľ bude pôrod postupovať pomaly a bude len veľmi málo otvorená, je možné, že Vašu partnerku pošlú ešte na pár hodín späť domov alebo môžete zbytočne zvýšiť jej stres dlhším pobytom v nemocničnom prostredí.  Pokiaľ sa cíti dobre a nevyzerá to, že potrebuje akútnu lekársku pomoc, pomôžte jej v pokoji zbaliť všetky potrebné veci,  nechajte ju dať si sprchu alebo ľahkú desiatu, skúste ju niečím rozptýliť. Pokiaľ je noc, doprajte jej ešte chvíľku spánku. Ak nie sú kontrakcie príliš silné a môže ešte spať, s najväčšou pravdepodobnosťou hneď tak neporodí. Všetko je samozrejme individuálne a preto ju dobre pozorujte, ako sa Vaša partnerka správa. Rodiaca žena napr. často hovorí trochu iným hlasom, akoby naliehavejším. V prípade akýchkoľvek pochybností je samozrejme lepšie prísť do pôrodnice skôr alebo i zbytočne, ako si neskôr niečo vyčítať. Vyrovnaná alebo skúsená rodička však z vášho stresujúceho nutkania okamžite vyraziť, mať radosť nebude.

Čo naozaj obsahuje pôrod?

Zabudnite na televízne scény, kedy žena začne rodiť a dieťa sa narodí ešte skôr, ako príde na prvú reklamnú prestávku. Niektoré pôrody síce môžu takto rýchlo prebehnúť, ale je to skôr veľmi neobvyklé. Pre väčšinu žien (a obzvlášť prvorodičky), je pôrod skôr cestou než krátkou udalosťou.
Každý pôrod je jedinečný, ale i tak je dobré vedieť, že pôrod prebieha v troch fázach:

Prvá doba pôrodná (otváracia)
Behom tejto doby sa pripravujú pôrodné cesty na samotný pôrod. Za pomoci sťahov sa krček maternice otvára, skracuje a nakoniec zaniká, čím vznikne súvislý pôrodný kanál, ktorým môže dieťa vyjsť von.  Kontrakcie sa stávajú častejšími a silnejšími. V tejto fáze je dôležité brušné dýchanie a relaxačné techniky. Žena by sa mala čo najviac uvoľniť, snažte sa jej pomáhať masážou alebo naopak jemnými dotykmi, sprchovaním, aromaterapiou, obľúbenou hudbou  - čokoľvek, čo si bude Vaša partnerka priať a je v rámci možností realizovateľné. U žien, ktoré netúžia po prirodzenom pôrode, dochádza v tejto fáze k epidurálnej analgézii, prípadne k iným formám úľavy od bolesti. Najhorší moment pôrodu obvykle prichádza na konci prvej doby pôrodnej a označuje sa ako „tranzitívna fáza“. Pokiaľ Vám bude Vaša partnerka nadávať, neberte si to osobne. Majte na pamäti, že pôrod je veľmi náročný a často i bolestivý a nadávky sú iba formou úľavy, nie sú v žiadnom prípade mienené vážne.

Druhá doba pôrodná (vypudzovacia)
Behom tejto fázy nastane skutočné porodenie dieťaťa. Táto fáza býva výrazne kratšia ako prvá doba pôrodná, ale i tak je jej dĺžka (ako všetko, čo sa pôrodu týka) veľmi individuálna. Na konci intenzívneho tlačenia čaká úľava a odmena v podobe dieťaťa. Behom tlačenia ženu povzbudzujte, hlavne, ak je už značne vyčerpaná. Snažte sa, aby čo najviac využila silu kontrakcie, teda aby sa potom, čo vydýchne, znovu nadýchla a znovu tlačila, pokiaľ ešte kontrakcia trvá. Pokiaľ sa cíti na to, aby tlačila i mimo kontrakcie, a neexistuje objektívny dôvod, prečo by nemala, rovnako ju v tom maximálne podporte.
Zvážte, či chcete pôrod v tejto fáze fotiť, či natáčať na video (ak je to v danej situácii možné a pokiaľ sa na to cítite). Premyslite si taktiež, či chcete prestrihnúť pupočnú šnúru. Nezabudnite to pôrodnej asistentke alebo lekárovi pripomenúť.

Tretia doba pôrodná (pôrod placenty)
Po pôrode dieťaťa je nutné ešte porodiť placentu. Žena sa môže cítiť zoslabnutá alebo jej môže byť zima. Je vhodné ju prikryť teplou dekou, môžete jej pomôcť i s popestovaním novorodenca, ak je to potrebné.
Podporte svoju partnerku i pri prvých pokusoch dojčenia po pôrode (ideálne ešte na pôrodnom sále, pokiaľ to zdravotný stav dieťaťa i Vašej partnerky dovoľuje). Voľte vhodné slová. Žena môže byť veľmi citlivá a vtipkovanie v podobe „Nejako mu to nechutí, čo?“ nemusí byť vhodnou podporou, ktorú žena od Vás očakáva.

Buďte aktívnym účastníkom

V poslednom mesiaci tehotenstva pomôžte partnerke s prípravou a balením do pôrodnice. Nezabudnite zbaliť nejaké veci i pre seba.  Ak bude pôrod trvať dlhšie, môžete na pôrodnom sále s partnerkou stráviť dlhé hodiny alebo i nocovať. Pokiaľ má spísaný pôrodný plán, majte po ruke jeho kópiu a informujte o tom tiež personál pôrodnice.
Pred odjazdom do pôrodnice ponúknite partnerke ľahkú desiatu,  pokiaľ však nemáte od lekára iné informácie (napr. pokiaľ sa očakáva, že pôrod prebehne cisárskym rezom). V prvej fáze pôrodu ponúknite partnerke jedlo a pitie podľa inštrukcií personálu pôrodnice.
Pokiaľ ju do pôrodnice odvážate autom, riaďte opatrne a jazdite bezpečne. Zhon je zbytočný a riskantný, celú situáciu by to mohlo len zhoršiť.
V pôrodnici buďte svojej partnerke nablízku, podporujte ju a postarajte sa o to, aby sa cítila príjemne, ako to len bude možné.
Pokiaľ sa na niečo necítite (prestrihnutie pupočnej šnúry, máte problém s pohľadom na krv, atď.) nebojte sa to priznať a včas povedať. Môžete tak napr. na druhú dobu pôrodnú na chvíľku úplne odísť alebo iba sledovať tvár svojej partnerky, zatiaľ čo budete sedieť otočený chrbtom k jej nohám. Je nanajvýš dôležité, aby ste správne odhadol svoje limity a nespôsobil tak nechcene neočakávané komplikácie.

Buďte zástupcom svojej partnerky

Pôrodná asistentka i lekári sú tu preto, aby sa mamičke i bábätku behom pôrodu dobre darilo. Ale Vašou rolou je pomáhať partnerke, aby sa dobre cítila, oznamovať jej priania a celkovo komunikovať s personálom, aby sa mohla čo najviac sústrediť na pôrod. Rodiaca žena nemusí byť vždy v takom stave, aby jednala dostatočne asertívne. Kedykoľvek je potreba, prevezmite túto roľu za ňu. Nehanbite sa a nezabúdajte sa tiež veľmi pýtať – či už samotného personálu, napr. čo práve robia za vyšetrenie alebo akú medikáciu podávajú, alebo svojej partnerky. Skôr aby ste jej kládol všeobecný dotaz, či sa cíti pohodlne, skúste sa radšej opýtať, či napr. nepotrebuje napiť, či nechce zmeniť polohu atď. Pripomíname tu tiež dobrú znalosť pôrodného plánu.
Buďte svojej partnerke kvalitnou podporou.
Dobre pozorujte, čo Vám dáva partnerka najavo. Niektoré ženy milujú masáž, iné preferujú, keď ich muž hladí. Niekedy môže byť  celkom obťažné odhadnúť, čo bude priam Vašej partnerke pri pôrode vyhovovať. Buďte preto flexibilný, neberte si akékoľvek výčitky či negatívne reakcie osobne a namiesto toho skrátka skúste vymyslieť niečo iné, čo by sa jej mohlo páčiť. Pomôžte jej rozptýliť myšlienky od bolesti – držte ju za ruku, masírujte jej chrbát, povedzte jej, aby sa zamerala na Vašu tvár, pravidelné dýchanie....skrátka vymyslite niečo, na čo sa bude môcť sústrediť, pokiaľ  jej bolestivé kontrakcie prídu neznesiteľné.
 

V každom prípade ju utvrdzujte v tom, že jej to ide dobre a že tam ste len pre ňu, kedykoľvek a akokoľvek to bude potrebné. I keď si priam nebudete istý tým, čo sa deje, alebo ako by ste ešte inak jej mohol uľaviť.  Snažte sa jej odovzdať vnútorné pocity istoty, dôvery, pokoja a jednoducho tam pre ňu buďte.

Buďte pripravený

Zistite si viac informácií. Je možné, že niektoré veci nebudú také, aké očakávate. Pôrod môže trvať dlho, môže nečakane skončiť  sekciou, bábätko môže mať na hlave veľkú modrinu z dôvodu ukončenia pôrodu vakuumextraktorom. Nedeste sa toho, také situácie sa skrátka stávajú a sú rozhodne v záujme zdravia mamičky i bábätka. Pozrite sa na nejaké video pôrodu. Zistíte, že novorodenci mávajú dosť zvraštenú a na prvý pohľad akoby špinavú pokožku alebo môžu mať veľmi nezvykle šišatú hlavu. Pokiaľ sa necítite na video, pozrite sa na nejaké obrázky alebo si niečo prečítajte. Niektoré informácie môžete získať i v kruhu svojich priateľov či známych, ktorí podobnou skúsenosťou prešli. Ak máte možnosť, navštívte so svojou partnerkou predpôrodný kurz. Určite radi odpovedia na všetky Vaše otázky a rozptýlia tak všetky neistoty, ktoré v súvislosti s pôrodom máte.