• Zmrazenie vajíčok – všetko, čo potrebujete vedieť

Zmrazenie vajíčok – všetko, čo potrebujete vedieť

Zmrazenie vajíčok – všetko, čo potrebujete vedieť

Čo je zmrazenie vajíčok?

Je to spôsob, akým sa dá predĺžiť plodnosť – odobraním a uschovaním vajíčok na neskoršiu dobu.
Patrí medzi relatívne nové metódy asistovanej reprodukcie. Technológie sa stále vyvíjajú, ale doposiaľ bola úspešnosť otehotnenia touto metódou veľmi nízka. Vzhľadom k vyššie uvedeným informáciám nie je prekvapujúce, že sa pomocou tejto metódy doposiaľ narodilo len niečo medzi tisícom až dvomi tisícmi detí.

Záujem o zmrazenie vajíčok však rastie a zlepšuje sa i úspešnosť následného otehotnenia. Technológia sa stáva dostupnejšou a ponúka ju mnoho centier asistovanej reprodukcie. Napriek tomu však nie je vhodné nechať si zmraziť vajíčka len preto, aby mohla žena napr. budovať kariéru a mohla materstvo odložiť na neskoršiu dobu. I keď takýchto žien nie je práve málo. Častým dôvodom sú skôr zdravotné problémy. Môže to byť napríklad zistené predčasné starnutie vaječníkov, kedy žena nemusí byť schopná splodiť dieťa prirodzenou cestou už vo svojich 30 rokoch. Bežnejšia je ale plánovaná liečba ožarovaním či chemoterapiou, ktoré majú na plodnosť významný negatívny vplyv. Preto je takýmto ženám odporúčané, aby si pred zákrokom nechali vajíčka zmraziť, pokiaľ plánujú potomkov neskôr. Posledným dôvodom býva zamedzenie plytvania pri umelom oplodnení. Odber vajíčok je veľmi náročný a tiež nákladný, odoberá sa preto väčšie množstvo, časť sa oplodní a zostávajúce vajíčka sa zamrazia na neskoršie použitie.
Najpriaznivejšou situáciou je, pokiaľ sa zmrazujú vajíčka mladej ženy, pretože vyšší vek má na kvalitu vajíčok nesporný vplyv v zmysle väčšieho rizika, napr. vrodených chýb.

Proces odberu vajíčok:

Proces je podobný ako v počiatočnej fáze umelého oplodnenia a trvá približne 2 až 4 týždne:

  • Približne v dobe počiatku menštruačného cyklu začnete užívať lieky, ktoré stimulujú vaječníky ku zvýšenej produkcii vajíčok (tie totiž obvykle uvoľňujú iba jedno vajíčko mesačne).
  • Budete pravidelne (čo niekoľko dní) chodiť na kontroly k lekárovi. Podstúpite ultrazvuk a zaistenie hladiny hormónov v krvi. Pravidelné kontroly by mali napomôcť určiť najvhodnejší termín odberu vajíčok.
  • Odber zrelých vajíčok sa robí obvykle v celkovej anestézii, pretože je vnímaný ako veľmi bolestivý. Zákrok je v prípade vnútro žilnej anestézie ambulantný a všetko trvá cca 30 minút. Vajíčka sa nasávajú špeciálnou ihlou, ktorá je k vaječníku vedená skrze pošvovú stenu. Presnému navádzaniu napomáha po celú dobu ultrazvuk.
  • Behom jediného odberu je typicky možné získať 5 až 20 vajíčok.

Pokiaľ bol zákrok prevedený ambulantne, môžete po pár hodinách domov, ale rozhodne by ste sa mali ešte nejaký ten deň šetriť. Je možné, že v tejto dobe Vás bude pobolievať v podbruší.

Vajíčka sú ihneď zmrazené a môžu byť prakticky nekonečne dlho skladované. Čím viac ich je, tým sú väčšie šance, že niektoré z nich úspešne zvládnu celý proces zmrazenia, rozmrazenia, oplodnenia a prenosu do maternice (už v podobe embryí). Odborníci odporúčajú ženám vo veku cca 30 rokov, zamraziť približne 20 – 25 vajíčok pre neskoršie použitie a úspešné otehotnenie.
Ženy o niečo staršie by ich mali v prípade potreby zamraziť radšej viac, vzhľadom k nižšej kvalite vajíčok (primerane ich veku). V prípade potreby je možné celým procesom odberu prejsť opakovane.

Úspešnosť použitia zmrazených vajíčok zatiaľ nie je dostatočne zdokumentovaná. Je iba niekoľko málo štúdií, z ktorých plynie, že úspešné otehotnenie zo zmrazeného vajíčka nastalo približne v jednej až dvoch tretinách prípadov.
Faktorov, ktoré môžu úspešnosť ovplyvniť, je však mnoho. Technológie sa neustále vyvíjajú a zlepšujú, ukazuje sa, že kvalitnejší je rýchly proces zmrazenia. Napriek tomu je ešte stále uprednostňované zmrazenie embryí oproti zmrazeniu iba vajíčok. Embryá zvládajú proces zamrazovania lepšie, čo zvyšuje i úspešnosť následného otehotnenia.

V Českej republike je však oplodnenie rozmrazeným embryom umožnené iba párom, preto je zmrazenie vajíčok z právneho hľadiska flexibilnejším variantom.

Informácia by bola neúplná, pokiaľ by sme vynechali finančnú stránku celej veci. Bohužiaľ odpoveď nie je úplne jednoznačná, pretože ceny sa môžu líšiť medzi jednotlivými centrami  asistovanej reprodukcie a záleží i na tom, či bude poisťovňa hradiť odber vajíčok  (pokiaľ je odber indikovaný zo zdravotných dôvodov, skúste sa informovať, na aké úhrady máte nárok). V prípade, že by ste si všetko hradila sama, musíte si pripraviť stovky eur. Niečo tiež stojí pravidelný ročný poplatok za  uskladnenie zmrazených vajíčok (približne 40 – 80 EUR). V prípade, že budete musieť alebo chcieť neskôr vajíčka použiť, rozmrazenie, oplodnenie a transfer do maternice, budú stáť ďalšie náklady. Niektorí ľudia by ale za jedno jediné dieťa dali celý majetok. Dieťa je skrátka dar. A z tohto pohľadu nemusia hrať financie takú roľu.