• Darovanie spermií a spermobanky

Darovanie spermií a spermobanky

Darovanie spermií a spermobanky

O darovaní vajíčok isto každý počul, ale ako to funguje s darovaním spermií? Áno, i tie sa môžu zamraziť.

Odbery prebiehajú na špeciálnych klinikách čiže v spermobankách v Slovenskej republike či v zahraničí a zmrazené spermie neskôr pomôžu neplodným párom.

Podmienky darovania

Každá klinika má trochu iné nároky, ale v zásade platí, že spermie môžu darovať muži od 18 rokov a horná hranica je dosiahnutie veku 34, 37 ale tiež i 40 rokov.

Sperma musí byť pochopiteľne kvalitné, takže každá vzorka podlieha prísnemu testovaniu, v ktorom sa pracovníci kliniky zameriavajú na genetickú výbavu spermií, počet, tvar a životaschopnosť.

Každý záujemca o darovanie musí byť zdravý (psychické a geneticky podmienené ochorenia nedovoľujú mužom spermie darovať), nesmie užívať alkohol a drogy či fajčiť, a pracoviská požadujú zväčša dokončené stredoškolské vzdelanie. Ďalej je pochopiteľne každý kandidát testovaný na pohlavne prenosné ochorenia.

Ako odoberanie prebieha

Postupy sa môžu ľahko líšiť, ale väčšinou je muž po tom, čo kontaktuje spermobanku, pozvaný na prvý odber. Samotné odobranie prebieha kontrolovane, po predchádzajúcej registrácii a v špeciálnej miestnosti. Následne je ejakulát podrobený testom a pokiaľ je preukázaná vysoká kvalita spermií, tak príde i k odberu krvi a testovaniu sexuálne prenosných ochorení.

Ak sú tieto výsledky v poriadku, potom sa muž môže stať darcom, a podstúpi jeden až viac odberov. Spermie sa zmrazia a za niekoľko mesiacov je darca opäť podrobený krvným testom.  

Kompenzácia za odber

Pre mnohých darcov je hlavnou motiváciou fakt, že pomáhajú neplodným párom. Každý ďalej okrem finančnej odmeny, ktorá sa pohybuje od 2 do 15 tisíc (podľa počtu dávok a dĺžke spolupráce), získa naviac prehľad o svojom zdravotnom stave. Testy poskytujú cenné informácie týkajúce sa kvality ejakulátu, genetických analýz a tiež krvnej skupiny.