• Adopcia dieťaťa

Adopcia dieťaťa

Adopcia dieťaťa

Adopcia je vnímaná ako možné riešenie pre neplodné páry alebo tiež ako možnosť,

ako pomôcť deťom a zaistiť im spokojný život v rodine. Aké má výhody a nevýhody? A ako sa pri adopcii postupuje?

Adopcia verzus pestúnstvo

Základný rozdiel medzi adopciou a pestúnstvom spočíva v tom, že pri adopcii je dieťa podľa zákona brané za vlastné, avšak pestúnstvo nedefinuje vzťah medzi pestúnom a dieťaťom ako „rodič – dieťa“. Pestún sa oňho teda „len“ stará a zároveň nemá vyživovaciu povinnosť. Dieťa naviac nepreberá jeho meno.

Podmienky adopcie

Právo na osvojenie má manželský pár, registrovaní partneri, ale i jednotlivci. Nezáleží na tom, či majú ešte ďalšie svoje či osvojené deti, alebo nie. Pred osvojením, o ktorom rozhoduje súd, sa však musia o dieťa už určitý čas starať, napríklad z role poručníka alebo pestúna.

Pokiaľ by sme mali zjednodušene opísať celý proces, potom všetko začína tým, že sa osvojiteľ musí prihlásiť na obecnom úrade, kde požiada o zaradenie do evidencie žiadateľov.  Nasleduje návšteva sociálnych pracovníkov a tiež ďalšie testovania, ktorých účelom je posúdiť zrelosť a schopnosť vychovávať dieťa, psychický a fyzický stav žiadateľov a tiež overiť finančnú zabezpečenosť a bezúhonnosť. Výsledkom tohto posudzovania je (ne)zaradenie do zoznamu čakateľov. Týmto krokom ešte len začína čakanie na pridelenie dieťaťa, ktoré sa môže líšiť podľa danej situácie.

Výhody osvojenia

Výhody osvojenia sú úzko späté s motiváciou. Množstvu rodičom prinesie adopcia pocit užitočnosti a uspokojenia z toho, že pomáhajú dieťaťu prežiť šťastný život mimo ústavnú starostlivosť. A zrejme najväčším hnacím motorom je neplodnosť, ktorá nedovoľuje páru mať vlastné deti. V poslednej dobe pribúda i single mamičiek, ktoré túžia po dieťati, ale nemajú partnera, takže sa uchyľujú k adopcii.

Nevýhody adopcie

Celý proces osvojenia je časovo, psychicky  a niekedy i finančne dosť náročný. Je potrebné sa pripraviť na to, že konáte veľmi záväzné a dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní nielen váš život, ale i život dieťaťa.

Testovanie, ktoré sa koná za účelom zaistiť pre dieťa to najlepšie, tiež nemusí byť žiadateľom príjemné, naviac riskujete zamietnutie žiadosti.

V neposlednej rade pamätajte, že nepoznáte dieťa od narodenia a že i keď sa niektorým rodičom môže podariť sa s ním rýchlejšie zblížiť, u iných je budovanie vzťahu beh na dlhú trať.