• 3D/4D ultrazvuk: najvernejšie vykreslenie podoby bábätka

3D/4D ultrazvuk: najvernejšie vykreslenie podoby bábätka

3D/4D ultrazvuk: najvernejšie vykreslenie podoby bábätka

Ultrazvuk bol predtým považovaný za „číru“ metódu, pomocou ktorej lekári zistili, či je bábätko v poriadku. To však platilo o 2D typu, s postupom času sa ale vyvinuli 3D či 4D formy skríningu. Počuli ste o tom, ale neviete, čo to znamená?

O čo sa jedná

Zatiaľ čo 2D ultrazvuk znázorňuje „plochý“ obraz plodu, 3D je schopný podobu bábätka vykresliť priestorovo. Využívajú ho lekári k posúdeniu zdravotného stavu, pretože dokáže za určitých okolností overiť nejasnosť z 2D ultrazvuku, napríklad odhaľuje rázštepové vady tváre a ďalšie detaily, ktoré by inak nebolo možné zobraziť.

Okrem toho si ho ale môžu vyžiadať rodičia sami, pokiaľ sa rozhodnú, že by chceli mať pamiatku na čas, keď bolo bábätko ešte v brušku. Pár si domov odnesie fotografiu.

4D ultrazvuk potom kombinuje priestorový obraz a zároveň znázorňuje i pohyb bábätka v čase. Získate tak vlastne video, ktorého záznam si možno potom vziať a ukázať napríklad priateľom. Tento typ skríningu však výhradne slúži ako „atrakcia“ pre rodičov, z medicínskeho hľadiska nemá (na rozdiel od 3D ultrazvuku) žiadne využitie.

Kde sa vyšetrenie robí

Vyšetrenie možno vykonať v špecializovaných genetických pracoviskách, kde sa zaoberajú reprodukčnou asistenciou, ale tiež v dobre vybavených gynekologických ordináciách.

Koľko ultrazvuk stojí

Zatiaľ čo za 4D skríning zaplatíte vždy, u 3D je situácia odlišná. Pokiaľ vám lekár udelí výnimku v podobe žiadanky, pretože si nebude istý výsledkom 2D ultrazvuku, potom máte toto vyšetrenie zdarma. V opačnom prípade budete musieť tiež za neho zaplatiť.

Pokiaľ si platíte 3D sami, vojdete sa do .... EUR a v prípade 4D si pripravte viac, niekedy až ....EUR. Tiež počítajte s väčšou časovou náročnosťou.

Kedy je najvhodnejšia doba

Čím skôr skríning mamička absolvuje, tým existuje väčšia šanca, že uvidí plod celý, pretože bábätko je ešte malé. V neskorších fázach tehotenstva sú ale naopak lepšie zobraziteľné detaily ako napríklad tvár bábätka.

Za optimálnu dobu sa obvykle považuje 24. až 28. týždeň.